۷.۳.۹۷

نی سر داند زپای و نی پای زسر, اندر سر و پا بیسروپا میگردد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر