۴.۳.۹۷

بیا باهم از حالت سنگ چیزی بفهمیم‌, بیا زودتر چیزها را ببینیم‌
هیچ نظری موجود نیست: