۳۱.۲.۹۷

آن مکن در عمل که در عزلت, خوار و مذموم و متهم باشی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر