۲۸.۲.۹۷

از صحبت گل خار ز آتش برهد, وز صحبت خار گل در آتش باشد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر