۱۲.۲.۹۷

مرغ بهشت عالی.... Superb Bird-of-Paradise


مرغ بهشت عالی (Lophorina superba) نام یک گونه از تیره مرغ بهشت است.
مرغ بهشت (Paradisaeidae) تیره‌ای از پرندگان هستند که در زیر راسته پرنده آوازخوان و راسته گنجشک‌سانان قرار دارند. اندونزی، گینه نو، جزایر ملوک و استرالیا زیستگاه این تیره می‌باشد.

مرغ بهشت عالی با اینکه جزه خانواده مرغ بهشت است و لقب آنها را بهمراه دارد اما از نظر ظاهری شباهت زیادی با آنها ندارد و همانند آنها دم‌های بلندی ندارد.
گونه نر این پرنده یک سپر آبی شگفت‌انگیز روی سینه‌اش دارد که زمانی که می‌خواهد نظر جنس ماده را بخود جلب کند، این قسمت را شبیه بیک دیسک باد می‌کند و از جلو شبیه به یک صورت بزرگ مشکی با دو چشم و لب‌های خندان آبی‌رنگ یا نئونی می‌شود.

مرغان بهشتی‌ عالی‌ به رقص عجیبی‌ که دارند و همچنین به داشتن پرهای فوق سياه شهرت دارند. پرهایی كه قدرت جذب تمامی نوری كه جذب میکنند را دارند و گفته میشود که دو گونه متفاوت از اين پرنده وجود دارد.Vogelkop Superb Bird-of-Paradise


هیچ نظری موجود نیست: