۷.۳.۹۷

من کجا، خاک فراموشی کجا


در شب تردید من، برگ نگاه
می روی با موج خاموشی کجا؟
ریشه ام از هوشیاری خورده آب‌
من کجا، خاک فراموشی کجا

دور بود از سبزه زار رنگها
زورق بستر فراز موج خواب‌
پرتویی آینه را لبریز کرد
طرح من آلوده شد با آفتاب‌

اندهی خم شد فراز شط نور
چشم من در آب میبیند مرا
سایه ترسی بره لغزید و رفت‌
جویباری خواب میبیند مرا

در نسیم لغزشی رفتم براه‌
راه‌، نقش پای من از یاد برد
سرگذشت من بلبها ره نیافت‌
ریگ باد آورده ای را باد برد.

سهراب سپهری


Nina Simone- Everything Must Change


هیچ نظری موجود نیست: