۲۸.۲.۹۷

به ابدیت گلها پیوسته ایم‌


میان لحظه و خاک 
ساقه گرانبار هراسی نیست‌ همراه‌ ما 
به ابدیت گلها پیوسته ایم‌

تابش چشمانت را به ریگ و ستاره سپار
تراوش رمزی در شیار تماشا نیست‌
نه در این خاک رس نشانه ترس
و نه بر لاجورد بالا نقش شگفت‌


در صدای پرنده فروش
اضطراب بال و پری سیمای ترا سایه نمی‌ افکند
در پرواز عقاب
تصویر ورطه نمی افتد 

سیاهی 
خاری میان چشم و تماشا نمی گذارد

و فراتر میان خوشه و خورشید
نهیب داس ازهم درید
میان لبخند و لب
خنجر زمان در هم شکست‌.

سهراب سپهریHayedeh - Avaz-e Tanhaei هایده - آواز تنهایی
هیچ نظری موجود نیست: