۲.۲.۹۷

زن زیبای قفقازی که یک نمونه زنده از زنان زیبای پارسی در گذشته است

قفقاز تا جنگ جهانی‌ دوم جز پیکر ایران بود
أجمل نساء الدنيا وأجمل رقص الجمال القوقازى

هیچ نظری موجود نیست: