۸.۲.۹۷

بجز احمق مخلوقات که از زبان برای ارتباط استفاده می‌کند، دیگر موجودات از نیروی مغز برای اینکار بهره میگیرند


هیچ نظری موجود نیست: