۱۶.۱.۹۷

از نوشخند گرم تو آفاق تازه گشت , صبح بهار این لب خندان نداشته است


هیچ نظری موجود نیست: