۴.۲.۹۷

ناز دنیا گذرندهست ترا گر بهشی, سزد ار هیچ نباشد بچنین ناز نیاز


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر