۱۲.۱.۹۷

بهترین لذت های زندگی, شما را یا مست میکند, یا حامله یا مجنون و یا چاق
هیچ نظری موجود نیست: