۱۳.۱.۹۷

به یمن نوروز و سیزده بدر گره های زندگیتان همواره گشاده باد


سبزه رو از سفره بگیر
ماهی را با خودت بیار
وقتشه بیرون بزنیم
سیزدهمین روز بهار.Gilaki music; Khadijeh jan

هیچ نظری موجود نیست: