۲۰.۱.۹۷

ترامپ و ژاپنی ها... بدبخت ملتی که قاتلین نیاکان خود را دوست دارد. Mike Diva

Japanese Donald Trump Commercialトランプ2016
ویدئویی تبلیغاتی ساخت هنرمند ژاپنی بنام مایک دیوا که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد و ظرف تنها یک هفته ۱۳ میلیون بیننده داشت.

هیچ نظری موجود نیست: