۲۳.۱.۹۷

هنر وقتی‌ هنر است که درمان کند... Maria Forqué


ماریا فورکو هنرمند اسپانیایی خود را ونوس مینامد و معتقد است که هنر زمانی هنر است که درمان درد‌های روحی‌ آدمی‌ باشد و نیاز‌های درونی‌ او را جوابگو شود. هنر وقتی‌ هنر است که سالم و بری از هرگونه وابستگی و آلودگی‌ باشد. و هنری که در خدمت هدف مشخص و یا انگیزه‌ای بجز خود هنر قرار گیرد، یک تقلب است و نه هنر. این هنرمند بازیگر، مدل، دی جی و فعال اجتماعی، اعتراض خود به وضعیت موجود هنر را بروشی‌ افراطی نشان میدهد.


هیچ نظری موجود نیست: