۲۶.۱.۹۷

پسر نوحم و قربانی طوفان خودم


من گرفتار خودم هستم و زندان خودم
هرچه کردم بخودم کردم و وجدان خودم

تک و تنهاتر ازآنم که بدادم برسند
آنچنانم که شدم دست بدامان خودم

موی تو ریخته بر شانه تو امّا من
شانه ام ریخته بر موی پریشان خودم

از بهشتی که تو گفتی خبری نیست که نیست
می روم سر بگذارم به بیابان خودم

آسمان سرد و هوا سرد و زمین سردترست
اخوانم که رسیدم به زمستان خودم

تو گرفتار خودت هستی و آزادی هات
من گرفتار خودم هستم و زندان خودم

شب میلاد من بی کس و کار است ولی
باید امشب بروم شام غریبان خودم.

یاسر قنبرلو


Daniel Castro - I'll Play The Blues For You


هیچ نظری موجود نیست: