۱۲.۱.۹۷

ترامپ شیمبل ترست یا کسانی که او را بر روی بدنشان نقش همیشگی بستند, پرسش اینجاست


هیچ نظری موجود نیست: