۱۲.۱.۹۷

حقایقی که هر آدمی باید بداند

تا ۱۵۰ سال پیش تنها کشوری که بین کره شمالی و نروژ وجود داشت امپراتوری پارس ها بود.مغز آدم پیچیده ترین پدیده و چالشی است که برای مغز آدم امروز وجود دارد.

در نبود الکل این یادگار ابر دانشمند ایرانی, زکریا رازی (کاشف الکل , نفت سپید و هرآنچه که علم شیمی امروز از آن برخوردار است ) میکروبها نه پاک میشوند و نه از بین میروند, بلکه از سطحی بسطح دیگر منتقل میگردند.

براساس علم نوروز, عمر آدمی در واقع تعداد دفعاتی است که زمین بدور خورشید گردیده است.

بیشتر آدما کاملا بطور اتفاقی و تصادفی و ناخواسته بدنیا میآیند.

میدان دید چشم آدمی بیش از آن چیزیست که میبیند ولی مغز آدمی این اجازه را به او نمیدهد که همه را با چشم سر ببیند, و اکثر آنها را سانسور میکند, چرا که آدمی یاد نگرفته است که دیدگاه خود را با دیگر قسمت های مغز هماهنگ کند.


در یک لحظه بسیار کوتاه از عمر, شما جوانترین موجود زنده روی زمین محسوب میگردید.

اگر ۴ میلیارد مردم دنیا همه ثروت هایشان را روی هم بگذارند, به اندازه ثروت ۸۰ دزد دنیا نمیشود. همان دزدانی که هنوز سیر نشده و برای بیشتر داشتن, دنیا را به آتش و خون میکشند.

بگفته خیام کبیر, زمانی که شما بدنیا میآید, در وجود شما حتی یک اتم تازه نیست, بلکه این اتم ها از ابتدای تشکیل زمین وجود داشته اند و در یک دایره مرتبا روی صحنه آمده و به اشکال گوناگون نقش بازی میکنند.
این کوزه چو من عاشق زاری بودهست, در بند سر زلف نگاری بوده‌ست, این دسته که بر گردن او میبینید, دستیست که بر گردن یاری بودست.

آنچه که شما در آینه میبینید در واقع تمامی شما نیست نقشی است که در حد توانایی آینه ظاهر میگردد

هیچ نظری موجود نیست: