۱۳.۱۲.۹۶

تفاوت از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۸، از زمین تا آسمان است

Bruce Lee Lightsabers Scene Recreation
اگر بورس لی‌ میخواست امروز بجنگد!

هیچ نظری موجود نیست: