۱۷.۱۲.۹۶

گل ز شادی نگنجد اندر پوست, که نسیم بهار غالیه بوستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.