۷.۱.۹۷

ور سیاه و خشک شد بادام تر، بیباک نیست, چون بجنبد لشکر نوروز گردد سبز و تر
هیچ نظری موجود نیست: