۹.۱.۹۷

تنها دل و قلوه‎ایست دارایی ما


یک عالمه عطر بید، تقدیم تو باد
تبریک بسی شدید، تقدیم تو باد
تنها دل و قلوه‎ایست دارایی ما
اینهم دم صبح عید، تقدیم تو باد.نوروز خوش آمد | مهديه محمدخانى


مثل ماهی پر از پروتئین
مثل سمنو پر از ویتامین
مثل سنبل پر از رنگ
مثل سنجد تنگ تنگ
مثل سبزه پر از کلروفیل
مثل سیر پر از پروفیل
مثل سیب پر از خاصیت
و مثل سکه پر از قیمت
سفره هفت سینتان همواره برقرار باد.

هیچ نظری موجود نیست: