۱۰.۱۲.۹۶

دشمن طاووس آمد پر او, ای بسا شه را بکشته فّر او

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر