۱۴.۱۲.۹۶

باز تموم دلها چه بیقرار


این روزا که اکثرا با سرما و سوز و زمستان دست بگریبان و دچارند، تنها ایرانیان هستند که بهوای نوروز حتی بهار را در سرمای زیر صفر حس میکنند.


هایده - بهار بهار

هیچ نظری موجود نیست: