۱۳.۱۲.۹۶

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر