۱۵.۱۲.۹۶

آمریکا در طول تاریخ ۱۲۰ ساله موجودیتش به عنوان یک کشور
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر