۲۶.۱۱.۹۶

ترانزیت کاری از هنرمند هندی والی شینده..... Valay Shende


یک هنرمند مجسم سازی هندی بنام والی شینده در سال ۲۰۱۰ بمدت ۱۸ ماه بروی یک پروژهٔ کار کرده است که نتیجه‌اش را میتوان در این تصاویر دید. کامیونی با ۲۲ سرنشین که نشان و گویای حمل و نقل و نقش مهم آن در کشاورزی برای هند و مردم هند است. این مجسمه زیبا را والی شینده توسط هزاران دیسک فولادی ضدّ زنگ که بطور جداگانه به یکدگر جوش داده شده‌اند، ساخته است. آینه‌های عقب کامیون ویدیو‌های از مسیر و راه‌های در بمبئی را نمایش میدهد، بطوری که کامیون از دیدگاه صندلی راننده حرکت میکند، اما در واقع ثابت برجای ایستاده است. این کار زیبا را میتوان از نزدیک در موزه شهر مومبای مشاهده کرد.هیچ نظری موجود نیست: