۲۰.۱۱.۹۶

اسلام ترکی‌


این جک یه روز یه ترکه نیست- شوخی نیست و کاملا حقیقت دارد. در مصاحبه با امام ترکیه در تلویزیون دولتی- امام ترک بمردان متاهل هشدار داد که استمناء در این دنیا "حاملگی دست" در آن دنیا را بهمراه دارد! این موضوع ابتدا حیرت جهانی و سپس انفجاری از خنده در شبکه های ارتباط جمعی را بهمراه داشته و کلی ملت را شاد نمود. خدایا این ترک ها را از مردم فعال در شبکه های اجتماعی نگیر!

امام "مجاهد جیهاد هان" که از طرفداران سینه چاک دیکتاتور ترکا و رهبر گروه تروریستی داعش "عردوغان" هم هست در تلویزیون دولتی ترکا گفت : کسی که استمناء میکند به دستانش تجاوز میکند!!! (: و در قیامت با دستان باردار شده ظاهر میشود-:) در اینترنت هم کاربران با تصاویر دستان باردار شده امام را آنچنان مسخره کرده و به او و ترکیه خندیدند که درهمین دنیا حامله شد.
İstimnâ (Mastürbasyon) Caiz mi?Muhteşem Zikir Kadiri Dergahı Altınşehir

Turkish muslim dance!

НЕВЕРОЯТНАЯ ЭНЕРГИЯ ! ЧЕЧЕНСКИЙ ЗИКР ! ЭТО НЕ ТАНЕЦ !

Zikr Dance

Spiritual Funny Dance

Kadiriler Zikirde Feyizle Uçuyor…

Zikir Çekerken Altıncı Boyuta Geçmek
هیچ نظری موجود نیست: