۲۰.۱۱.۹۶

مراکه سحر سخن درهمه جهان رفته است, زسحر چشم تو بیچاره مانده‌ام مسحور


هیچ نظری موجود نیست: