۱۶.۱۱.۹۶

هنر بشکل شعر، نقاشی، موسیقی و و كارگاه تبديل زشتی‌های بشر به زیبایی‌های خدا است ، تنها ابلیس از هنر بیزار است


هیچ نظری موجود نیست: