۷.۱۲.۹۶

آنچنان می‌ترسند و بیچاره ‌اند که هر ناله‌ای هم آنان را میلرزاند


هیچ نظری موجود نیست: