۲۶.۱۱.۹۶

به اندازه چشم‌های موجودات زنده , جهان بینی‌ وجود دارد

Perspective

هیچ نظری موجود نیست: