۲.۱۲.۹۶

چه کسی میداند ....... Nicki Sheey


چه کسی میداند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی؟
چه کسی میداند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟
پیله ات را بگشا....تو به اندازه پروانه شدن زیبایی....


سهراب سپهری

هیچ نظری موجود نیست: