۲۹.۱۱.۹۶

ای بسا ابلیس آدم رو که هست


آیا این کاملا اتفاقی است که پس از زدن یک فروند جنگنده ف‌‌۱۶ اسرائیل در آسمان و خاک سوریه که توسط ضدّ هوایی‌های روسی در دو هفته گذشته صورت گرفت، یک هواپیمای مسافربری روسی و پس از آن یک هواپیمای مسافربری ایران بدون هیچ دلیل منطقی سقوط میکنند؟ یا احتمال اینکه ابلیس ضعف خود در جبهه جنگ را با کشیدن پایِ غیر نظامیان بمیان پنهان کرده و انتقام این ضعف و ناتوانی‌ را از غیر نظامیان می‌گیرد، هم هست؟

و یا نه این ما هستیم که از بس بدی و پلیدی دیدیم، و از بس ظرف این ۴۰ سال حکومت جهل و جنون و جنایت و خیانت و غارت، از چپ و راست به ما ضربه زده‌اند، دوباره دچار تئوری توطئه شده‌ایم؟

بهر حال بقول حکیم علیقدر ایران زمین، ناصر خسر کبیر:
ابلیس قادر است ولیکن بخلق در
جز بر دروغ و حیله گری نیست قدرتش.

هیچ نظری موجود نیست: