۳.۱۲.۹۶

خانه‌های ترک شده در ایران، کاری از عکاس هنرمند گوهر دشتی ..... Gohar Dashti


هیچ نظری موجود نیست: