۱۶.۱۱.۹۶

آیا چیزی برای ترسیدن وجود دارد یا تنها آدمی‌ است که موجب ترس است
هیچ نظری موجود نیست: