۱۵.۱۱.۹۶

زیبایی نقشی‌ از جمال خداست


زیبایی خواه موسیقی يا شعر يا نقاشی يا طبيعت يا چهره آدمی‌ باشد- آينه فطرت هستی‌ است. و سرِ لذات آدمی‌ از زیبایی همين است كه تناسبات و ترکیب‌ها و هارمونی‌های درون خود را در عالم خارج دیده، آنان را حس و ادراك می‌‌كند. و اين مطابقت درون و بيرون است که زیباست و مايه لذت و حظّ آدمی‌.
هیچ نظری موجود نیست: