۲۴.۱۱.۹۶

جشنواره جنگ پرتقال در ایتالیا


این جشنواره یک جشنواره باستانی است و هر ساله در پایان بهمن ماه* برای اعلام اینکه زمستان رو به پایان است و بهار درحال نزدیک شدن است، در ایتالیا بویژه در شمال ایتالیا برگزار میگردد. در این جشن ملی‌ مردم با پرتاب پرتقال‌های باقی‌ مانده از زمستان - آنچه که در انبار‌ها هنوز موجود است- به آسمان( امروزه به سر و صورت یکدگر) به یکدیگر خبر پایان زمستان را داده و با نوشیدن شراب و خوردن خوراکی‌های ویژه نزدیک شدن بهار را جشن میگیرند. تمامی این جشن‌ هم مانند دیگر جشن‌های باستانی نقاط مختلف دنیا در اصل ریشه در جشن‌های ایران باستان دارد.

*ایرانیان باستان اعتقاد داشتند که پس از ۱۵ بهمن ماه زمین به اصطلاح نفس می‌کشد و دیگر هیچ برفی بر روی زمین باقی‌ نخواهد ماند، و هرچند که برف ببارد چون زمین گرم میشود، دوامی نخواهد داشت.
همچنین برطبق یک اعتقاد باستانی ایرانی‌، خوردن پرتقال در فصل گرما و تابستان برای بدن مضر است و در نتیجه با گرم شدن زمین و هوا میبایستی آنچه که باقی‌ مانده بیرون ریخت.
هیچ نظری موجود نیست: