۲۸.۱۱.۹۶

مجسمه‌هایی‌ به اندازی کف دست و ساخته شده از اسفنج دریائی, آرتیست ناشناس


هیچ نظری موجود نیست: