۲۷.۱۱.۹۶

سالهای پس از جنگ جهانی‌ دوم در آمریکا


دو تا تاریخ داریم، یک تاریخی‌ که تو هالیوود و امپراتوری رسانه‌ای فاسد و ضدّ بشری و ابلیس منش غربی نوشته شده است و بخورد مردم جهان داده میشود و دیگری تاریخ رخ داده و واقعی‌. بیچاره و بینوا کسانی‌ که تاریخ هالیودی را پذیرفته و قبول دارند. چرا که کمترین ضرری که متوجه آنان است، چسبانه شدن یک مدال افتخار خریت و حماقت به سینه آنان، و برچسب احمق بر پیشانی آنان و پذیرفتن و قبول داشتن این مطلب است که "ما تو را احمق پنداشته و خرت کردیم و تو اصلا حالیت هم نشد و دردت هم نیامد!" میباشد.هیچ نظری موجود نیست: