۱۰.۱۱.۹۶

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید, روزی که نه صدا اهمیت دارد نه روز


هیچ نظری موجود نیست: