۲۷.۱۰.۹۶

آنقدر بشکوفه‌ انار نگاه کرده‌ام که میدانم یاقوتِ سرخ را چگونه در کیسه‌ چرمی پنهان میکنند


هیچ نظری موجود نیست: