۲۳.۱۰.۹۶

ذره ام سودای وصل آفتابم در سر است, بال همت می گشایم تا برافلاکم برد


هیچ نظری موجود نیست: