۲۰.۱۰.۹۶

برای کسی‌ که روحی‌ تشنه دارد هیچ لذت مادی جوابگو نیستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر