۲۹.۱۰.۹۶

نه گویا زبان و نه جویا خرد, زخاک و زخاشاک تن پرورد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر