۱۷.۱۰.۹۶

ای بس که نباشیم وجهان خواهد بود


ای بس که نباشیم وجهان خواهد بود
نی نام زما و نی‌نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود.


خیام


هیچ نظری موجود نیست: