۱.۱۱.۹۶

اقتصاد مال خر است, دزدی مال مسلمین واقعی ... ! امام خمینی .... باز نشر


بگفته مقام معظم رهبری احمق ها- اسلام واقعی همان است که در ایران پیاده شده و دیگر اسلام ها واقعی نیست! بگوشه کوچکی از اسلام واقعی منظور نظر مقام معظم نگاه میکنیم:


اختلاسها و یا دزدی از بیتالمال مسلمین ایران که زیر نظر مقام معظم احمق ها اداره میشود (تا سال ۱۳۹۴):

پدیده شاندیز ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بابک زنجانی ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
فساد بانکی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
منصور آریا ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
دانشگاه ایرانیان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
تامین اجتماعی ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
صادق محصولی ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
معاون بانک مرکزی ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
رحیمی معاون اول ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بنیاد شهید ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هر نماینده مجلس ( × ۳۰۰): ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مجموع یک هزارم دزدی ها : ۱۹۹٫۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
جمعیت ایران: ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سهم هر ایرانی از گوشه کوچکی از دزدی های رو شده : ﷼ ۲٫۴۹۲٫۳۷۵٫۰۰۰

یعنی سهم هر ایرانی میشود ۲۴۹ میلیون تومان!!!
بعد اگه یارانه بگیری جریمه میشوی!!


یعنی اگر دراسلام واقعی مقام معظم رهبری احمقها - این دزدیها از بیت المال نشده بود و یک هزارم پولهای دزدیده شده بین ملت تقسیم میشود بهر ایرانی مبلغ ۲۴۹ میلیون تومان میرسید! ولی چون ایرانی زیر بیرق و بیضه اسلام واقعی است- اینست که بجای این مبلغ یک جفت خایه جراحی و کنده شده مقام معظم بهش میرسد!

بگو، اگرچه بجایی نمی‌رسد فریاد،
کلام حق دم شمشیر می‌شود گاهی. 


هیچ نظری موجود نیست: