۱۴.۱۰.۹۶

شمع بودن، ذره ذره آب گشتن، تا به کی‌


شمع بودن، ذره ذره آب گشتن، تا به کی‌
راه پر خاشاک را آرام رفتن تا به کی‌ ؟

یک آهنگ دو اجرا(186)..دربهارزندگی..هایده - حمیرا

هیچ نظری موجود نیست: