۱۱.۱۱.۹۶

مثل یک کرم ساده و پیچیده


برخی معتقدند که کرم ها پیشرفته ترین حیوانات روی زمینند. چرا که تمامی اعمالی که دیگر حیوانات (از آدمی گرفته تا دیگران) برای زنده ماندن انجام میدهند( اعمالی مانند نفس کشیدن-خوردن-حرکت کردن و و و ) و ده ها ارگان داخی و خارجی را برای این اهداف بکار میبرند و صد ها کیلو کالری انرژی را مصرف میکنند - کرم ها بسادگی انجام میدهند. تفاوتی مانند کامپیوتر های دهه ۶۰ میلادی با کامپیوترهایی که امروزه وجود دارند.
هیچ نظری موجود نیست: