۲۳.۱۰.۹۶

زمستان امسال در نیمکره زمین که پشت به خورشید دارد سخت‌ترین زمستان صد سال اخیر بوده استMaurienne Flash ''Fermeture de la route d'accès à Bonneval-sur-Arc''


هیچ نظری موجود نیست: